Co je a není koučink

Slovo koučink nebo coaching pochází ze sportu, odkud se fotbalista-m.jpg
dostal do oblasti osobního rozvoje, vzdělávání a mezi
manažerské dovednosti. Je to tedy 
termín známý spíše ze sportu, ale pro objasnění způsobu mé práce bych ráda upřesnila, že se chovám úplně jinak než sportovní trenér, který zuřivě křičí na své svěřence a rozčiluje se kvůli jejich slabým výkonům. Moji klienti odchází ze společných sezení spokojení, motivovaní a s sebou si odnášejí zpravidla jasně definované akce/úkoly, které je přiblíží blíže k tomu, co chtějí získat. A na tom pracují do dalšího sezení. Pokud se jim něco náhodou nepovede splnit, díváme se na poučení z této situace, ale bez kritiky.  

Nejsem terapeut nebo psycholog, u kterého se vypláčete ze svých traumat a bolestí. Koučování není odborná léčba a nemůžete ode mě čekat ani předepsání nějakých tabletek na spaní a lepší náladu. Pracuji s psychicky naprosto zdravými lidmi. Klient hledá při koučování samostatně cestu k požadovanému výsledku za podpory kouče, který ho podporuje a vede. Při terapiích se soustředíte na minulost a prožitá traumata, koučování se na rozdíl od toho soustředí na přítomnost a budoucnost. Jste prostě v určité situaci a hledáte tu nejlepší cestu, kterou se vydáte dál (namísto analyzování toho, jak jste se do této situace vlastně dostali). Pokud má klient psychické problémy (psychózy, neurózy, deprese apod.), je třeba vyhledat příslušného psychologa nebo psychiatra, ne kouče.

Kouč není mentorem a neměl by poskytovat v průběhu koučování rady nebo řešení dané situace. Hledání řešení je plně na klientovi. Proto ani nemusí mít odborné znalosti ohledně probíraného tématu, na rozdíl od konzultanta nebo mentora, kteří s klientem sdílí své vědomosti, zkušenosti, know-how.

Můj styl práce

Markéta Raková

Postupuji tak, aby bylo vše zcela na míru každému klientovi. Přizpůsobeno právě jeho osobnosti, situaci, životním cílům. Klientům pomáhám nalézt nejlepší řešení rychleji, objevit nové nápady a naplánovat zcela konkrétní kroky, přejít od přemýšlení k činům. Cesta k tomu, co chcete, je tak mnohem rychlejší a snazší. 

čtěte více