Klienty provázím důležitými změnami v jejich osobním i pracovním životě. spokojenost-m.jpg

V osobní rovině se snažíme o naplnění nějakých snů nebo přání, které se dosud odsouvaly. Věnujeme se například zvýšení sebevědomí, zlepšení vztahů s dalšími lidmi, nalezení nové práce nebo smysluplného povolání. Při dlouhodobější spolupráci měníme i některé už nevyhovující vzorce chování (jako třeba perfekcionismus, nerozhodnost apod.). Někteří klienti se zaměřují zejména na hlubší sebepoznání, objevení poslání, smyslu života. 
kdy koučování využít v osobní rovině  čtěte více 

S podnikateli nebo manažery řeším často otázku rovnováhy mezi pracovním a osobním životem, dosažení vyšších obratů, zlepšení manažerských dovedností nebo lepší organizaci času. A všechny otázky týkající se komunikace - ať už to je schopnost se lépe domluvit s podřízenými nebo s vedením, otázka prosazení se ve firmě nebo v konkurenci na trhu, ale i prezentačních dovedností.
kdy koučování využít pro podnikání nebo ve firmách    čtěte více

Celá řada lidí navenek působí úspěšně, ale uvnitř jsou často nespokojeni s tím, co mají nebo co dělají. Mezi jejich vysněným životem a realitou je hluboká propast.

Někdy se ke změnám odhodláme sami, jindy nás před ně postaví životní okolnosti. Některé z nich zvládáme snadno a jiné jsou pro nás velkou výzvou. Na to, že v našem životě není něco v pořádku, nás upozorňují obvykle nějakou dobu i smutky, deprese, vyčerpanost, různé nemoci. A do této fáze to nemusí dojít, pokud se rozhodneme změnu nevhodného chování uskutečnit včas.

Můj styl práce

Markéta Raková

Postupuji tak, aby bylo vše zcela na míru každému klientovi. Přizpůsobeno právě jeho osobnosti, situaci, životním cílům. Klientům pomáhám nalézt nejlepší řešení rychleji, objevit nové nápady a naplánovat zcela konkrétní kroky, přejít od přemýšlení k činům. Cesta k tomu, co chcete, je tak mnohem rychlejší a snazší. 

čtěte více