Všichni samozřejmě můžeme dělat změny ve svém životě úplně sami. Známe svá přání, své schopnosti, stanovíme si snadno i cíl, ke kterému chceme dojít. Tak k čemu by nám byl dobrý kouč?konev-m.jpg

Moji klienti říkají, že jsem jim pomohla například v tom:

- vůbec si ujasnit, co chtějí a k čemu dlouhodobě směřují

- rozmyslet si lépe svou strategii, směr a další kroky

získat objektivní pohled nezaujaté osoby 

- přijít na nové nápady, inspiraci

- být po každé schůzce znovu více motivováni k tomu, že to má smysl a že to zvládnou

- jasně si nadefinovat konkrétní akce, které je posunou o krok dál

- opravdu zrealizovat to, k čemu se zavázali (tedy přejít k činům)

- pochopit, jakým způsobem si sami "hází klacky pod nohy" a proč se jim některé věci opakovaně nedaří

Často nám k dosažení toho, po čem toužíme, brání nejvíce bariéry v naší hlavě. Jsme sami sobě největším nepřítelem díky tomu, jaký způsob přemýšlení používáme a jaká přesvědčení si s sebou neseme. Teprve ve chvíli, kdy je objevíme a skoncujeme s nimi, můžeme vést takový život, jaký jsme si přáli.

Je velmi obtížné, abychom na své vzorce chování přišli úplně sami – právě proto, že v nich vězíme a žijeme je. Pak je těžké je spatřit. Je velmi přínosné, pokud Vám je někdo (například kouč) dokáže pomoci objevit.

Dokud nepoznáme svět našeho myšlení, vždy nás znovu a znovu dožene. Je to podobné, jako kdybychom se řídili úplně chybně fungujícím kompasem a chtěli s jeho pomocí najít cestu. Od kouče, který vidí mnohem lépe Vaše vzorce chování, můžete získat skvělou zpětnou vazbu a přijít na neužitečné strategie a vzorce myšlení. Teprve po jejich odstranění můžete svých cílů pak dosahovat mnohem snáze.

To je podle mě hlavním cílem koučování – nejde tolik o dosažení konkrétního cíle, protože těch budeme mít v životě ještě mnoho. Hlavní výhrou je naučit se, jak zvládat každou další změnu mnohem jednodušším způsobem. Pochopit své předsudky nebo uměle nastavené hranice, změnit je nebo je odstranit, protože jsou to překážky na cestě k dalším cílům. Je to podobné, jako kdybychom přišli na to, že jsme dosud v životě jeli se zataženou ruční brzdou, našli ji a odbrzdili.

Můj styl práce

Markéta Raková

Postupuji tak, aby bylo vše zcela na míru každému klientovi. Přizpůsobeno právě jeho osobnosti, situaci, životním cílům. Klientům pomáhám nalézt nejlepší řešení rychleji, objevit nové nápady a naplánovat zcela konkrétní kroky, přejít od přemýšlení k činům. Cesta k tomu, co chcete, je tak mnohem rychlejší a snazší. 

čtěte více