Co zažijete při koučování

Koučování je způsob, jak objevit a využít vaše skryté rezervy, váš potenciál, jak zvýšit vášakvarium.jpg výkon, zlepšit kvalitu vašeho života, jak dosáhnout stanovených cílů. Kouč Vám pomůže nejprve jasně a zcela konkrétně nadefinovat cíl, kterého chcete dosáhnout a pak k němu hledáte cestu.

Kouč Vám klade otázky a pomáhá Vám tak hledat nové možnosti řešení současné situace. Pomůže Vám určit konkrétní akce, na kterých pracujete mezi jednotlivými schůzkami, a sleduje, zda stanovené úkoly skutečně plníte. Motivuje Vás. Je vaší externí pevnou vůlí, kdyby ta vaše nebyla dost silná.

Kouč Vám neposkytuje v průběhu rozhovoru žádné rady, protože věří, že Vy sami jste schopni nalézt to nejlepší řešení Vaší situace. Kouč je odborníkem na to, jak Vám pomoci k tomuto řešení co nejlépe a nejrychleji dojít. Vytváří Vám jen podmínky k tomu, abyste se mohli ponořit do hloubky sebe sama a řešení nalézt na základě Vašich zkušeností nebo intuice. Proto není také vůbec nutné, aby se kouč podrobně vyznal ve Vašem problému nebo byl specialistou ve Vašem oboru (dokonce to může být i překážkou).

Pro koučovanou osobu je to proces objevování nových nápadů. Dochází při něm k sebeuvědomění, k objevení svých navyklých vzorců chování a postojů, k odhalení skrytých nadání a schopností, k uvědomování si souvislostí, k přijetí vyšší odpovědnosti za svůj vlastní život a za to, co se v něm děje. Prostřednictvím změny myšlení a postojů se rozšiřují Vaše možnosti. Stáváte se aktivním tvůrcem svého života. V průběhu koučování dochází ke zvyšování sebereflexe a sebedůvěry, a proto Vás posílí i do budoucna - budete lépe připraveni čelit dalším překážkám v práci i v osobním životě.

Obsah sezení je naprosto důvěrný a zůstává jen mezi koučem a Vámi. Témata i hloubku, do které se ponoříme, určujete jen Vy.  

Nejčastěji se kouč a klient setkávají osobně, ale je možné rozhovor uskutečňovat i prostřednictvím skype nebo po telefonu.

Můj styl práce

Markéta Raková

Postupuji tak, aby bylo vše zcela na míru každému klientovi. Přizpůsobeno právě jeho osobnosti, situaci, životním cílům. Klientům pomáhám nalézt nejlepší řešení rychleji, objevit nové nápady a naplánovat zcela konkrétní kroky, přejít od přemýšlení k činům. Cesta k tomu, co chcete, je tak mnohem rychlejší a snazší. 

čtěte více