Proč a jak si tvořit nový záměr

sipka-s.jpg

Děláte si nějaké plány do budoucna?

Chtěli byste něco změnit a nevíte, čím začít?

Abyste docílili toho, co si přejete, je dobré vytvořit si záměr. Je to dlouhodobější výhled do budoucna, třeba na celý rok (nebo i na několik dalších let). Záměr si tvoříme podle toho, v čem vidíme smysl, s čím se dokážeme ztotožnit. Co Vám pak bude dávat dlouhodobě směr. Ať už v osobním rozvoji, v soukromém životě, nebo v práci a podnikání.

Když nemáte žádný záměr, je to jako kdybyste se postavili na lodi na kapitánský můstek a nevěděli, kam otočit kormidlem – kterým směrem vyrazit. A když nevíte, k jakému přístavu míříte, žádný vítr není příznivý. Mnoho lidí tak žije, ale pak ztrácí v životě cestu. A když bilancují další období, vidí za sebou spíš plácek vyšlapaný na jednom místě, ale ne cestu, kterou ušli.       

Když máte jasný záměr, pak víte, za čím jdete a dokážete se velmi rychle rozhodnout, pokud před Vámi leží nějaká křižovatka, na které zvažujete další směr. Váš záměr Vám dává také sílu překonávat těžkosti na cestě.

Záměr si můžete tvořit kdykoliv v průběhu roku. Ale to nejvhodnější období pro vytvoření nového záměru je tradičně první lednový týden. V celém vánočním období si zpravidla více uvědomujeme svá přání,hlavou se nám honí myšlenky ohledně toho, jak bychom chtěli žít jinak, co bychom chtěli změnit a to vše vede přirozeně k tomu, že se často rozhodneme k nějaké změně.

Mnoho lidí si tedy dává předsevzetí do nového roku a zavazují se často k tomu, že od 1. ledna přestanou kouřit, budou zdravěji jíst, zhubnou, budou chodit cvičit... A do několika dní nebo týdnů to zpravidla vzdají. I proto, že mívají často moc „velké oči“ a stanoví si ukvapeně příliš vysoké cíle. Navíc začít s nějakou opravdu velkou změnou hned ráno po silvestrovské noci nebývá právě nejlepší. Proto je lépe všechno zvážit a začít v první polovině ledna. Nejlépe mít na Tři krále (6.1.) jasno a postupně začít vše naplňovat.

Teď už víme „kdy“ si máme záměr ideálně stanovovat a potřebujeme ještě vědět „co“ – tedy jak má záměr vypadat. Při jeho přípravě vycházíme z toho, co jsme o sobě zjistili v čase vánočních svátků (nebo třeba v průběhu celého uplynulého roku). Konec roku nás vede k bilancování, zvláště pokud podle tradičních zvyků v adventním období usedáme k zapálené svíčce na adventním věnci a přemýšlíme o svém domově, o sobě, o vztazích a povídáme si o tom s nejbližšími. Pak už víme, kam chceme jít a načrtneme si k tomu cestu.

Záměr vypadá tak, že jasně víte, co budete dělat. Tedy ne to, co už dělat nebudete. (Například nemá smysl si říkat, že už nebudete kouřit, ale vymyslet si, co tedy dělat budete. Pokud Vám na kouření nejvíce vadí to, že už díky tomu nedoběhnete autobus, stanovte si raději něco, co souvisí se zlepšením vaší kondice.) Když si budete opakovat to, co už dělat nechcete, přirozeně k tomu budete tíhnout a začnete to brzy dělat znovu.

Záměr si sepíšete na papír, abyste ho měli zaznamenaný. Stačí pár vět, ve kterých bude vystiženo to podstatné. Někomu stačí napsat několik vět, někdo si vytvoří obrázek (malovaný rukou nebo zastoupený nějakou fotografií, symbolem nebo vytvořenou koláží z obrázků v časopisech apod.). To vše podle toho, jak Vás to nejvíce oslovuje (a kolik tomu chcete věnovat času).

Obvykle si tvoříme záměr pro svůj osobní rozvoj a pro každodenní záležitosti (sem může spadat spíše oblast práce a dalších povinností). Pokud máte záměrů více, měly by být spolu v souladu. Nebo můžete pracovat nejdřív na jedné oblasti a pak na druhé. Dávejte si jen takové úkoly, které zvládnete (jinak to velmi rychle vzdáte).

Pak je dobré záměr doplnit plánem nejbližších konkrétních kroků, které Vám pomohou vaši představu naplnit. Uděláte si časovou osu dalšího období, nebo alespoň výhled do dalších dvou měsíců a pak se budete průběžně vracet ke svému záměru a svůj plán upřesňovat (protože „člověk míní a život mění“). Někteří právě z tohoto důvodu spolupracují s koučem – aby vytrvali a svůj záměr naplnili J

Krátce a stručně to nejdůležitější:

1.       Nový záměr je něco, co mi bude pro další období udávat směr.

2.       Stanovím si, co budu dělat (ne co dělat nebudu / s čím chci skoncovat). Nejlépe na základě toho jaký jsem, jaké mám hodnoty a co je pro mě pro další období prioritou.

3.       Záměr si sepíši v několika větách, nebo ho mohu vyjádřit i obrázkem nebo symbolem.

4.       Doplním ho plánem na nejbližší období – co konkrétně udělám pro to, aby se mé předsevzetí naplnilo.

5.   Pokud si tvořím záměr pro nový rok, začínám ho naplňovat ideálně kolem svátku Tří králů (6.1.).

Můj styl práce

Markéta Raková

Postupuji tak, aby bylo vše zcela na míru každému klientovi. Přizpůsobeno právě jeho osobnosti, situaci, životním cílům. Klientům pomáhám nalézt nejlepší řešení rychleji, objevit nové nápady a naplánovat zcela konkrétní kroky, přejít od přemýšlení k činům. Cesta k tomu, co chcete, je tak mnohem rychlejší a snazší. 

čtěte více