Další vzdělání a tréninkyspirala-schody-m.jpg

- Své zkušenosti čerpám také z mnohaleté intenzivní práce na sobě, z nejrůznějších sebevzdělávacích a sebepoznávacích aktivit, s nimiž jsem začala v roce 1996.

- V posledních letech jsem se zabývala mimo jiné studiem různých psychologických modelů osobnosti, meditační praxí, absolvovala jsem desítky přednášek, workshopů, prožitkových seminářů, přečetla spoustu knih týkajících se různých stylů koučování, psychologie, emoční inteligence...

- Dále se vzdělávám v oblasti koučování, neustále procházím dalšími kurzy osobního rozvoje, sebepoznání, neverbální komunikace apod.

Můj styl práce

Markéta Raková

Postupuji tak, aby bylo vše zcela na míru každému klientovi. Přizpůsobeno právě jeho osobnosti, situaci, životním cílům. Klientům pomáhám nalézt nejlepší řešení rychleji, objevit nové nápady a naplánovat zcela konkrétní kroky, přejít od přemýšlení k činům. Cesta k tomu, co chcete, je tak mnohem rychlejší a snazší. 

čtěte více