Manažerský koučink, koučování ve firmách

manazer.jpg

Koučování je vhodné pro všechny manažery, kteří chtějí rozvinout své manažerské dovednosti, umět lépe vést své podřízené, nebo dosáhnout jiných podstatných změn.

Nutnou podmínkou k úspěchu je to, že se klient (manažer) k této změně sám rozhodnul (tj. není to jen přání jeho nadřízeného, který pro něj koučování objednal). 

Nejčastější situace, v kterých je vhodné využít koučování manažerů:

  • chcete zlepšit organizaci Vašeho času a sil (stanovení priorit / organizace práce / snížení stresu / prevence syndromu vyhoření / efektivnější řízení své práce / rovnováha pracovního a soukromého života)
  • chcete zlepšit komunikaci na pracovišti (máte problémy s komunikací s některými kolegy / řešíte konflikty a náročné situace)
  • chcete zlepšit své komunikační dovednosti (prezentační dovednosti / vedení porad / poskytování zpětné vazby podřízeným)
  • chcete se zaměřit na zvládnutí manažerských dovedností svých nebo vašich podřízených (zvládnutí Vaší (nové) pracovní pozice / stanovení Vaší osobní strategie, cílů / účinné vedení lidí / delegování / zvýšení výkonnosti Vaší nebo podřízených / řešení konfliktů mezi zaměstnanci / odstranění problémů v týmové komunikaci / lepší motivace podřízených)
  • chcete rozvíjet kariéru v zaměstnání (máte před sebou náročnou výzvu v zaměstnání - byli jste povýšeni, máte před sebou složitý projekt nebo usilujete o kariérní postup o pozici výš)
  • plánujete návrat po rodičovské dovolené do pracovního procesu

V projektech ve firmách se obvykle kombinuje koučování s workshopy, tréninky, poradenstvím – vše se odvíjí z aktuálních potřeb klienta. Při větších projektech pracuji ve skupině s dalšími kolegy – konzultanty a kouči.

Můj styl práce

Markéta Raková

Postupuji tak, aby bylo vše zcela na míru každému klientovi. Přizpůsobeno právě jeho osobnosti, situaci, životním cílům. Klientům pomáhám nalézt nejlepší řešení rychleji, objevit nové nápady a naplánovat zcela konkrétní kroky, přejít od přemýšlení k činům. Cesta k tomu, co chcete, je tak mnohem rychlejší a snazší. 

čtěte více