Jaká je role kouče

role-kouce-m.jpgKouč Vás může provázet na cestě k Vámi zvolenému cíli a pomůže Vám uskutečnit pozitivnízměnu ve Vašem životě. Je schopen Vám naslouchat, vede Vás vhodně volenými otázkami a dokáže Vás inspirovat. Podporuje Vaše samostatné myšlení a cítění, objevuje s Vámi nová řešení, která jste předtím neviděli. Poskytuje Vám bezpečné prostředí pro Váš osobní růst, posiluje Vaši odpovědnost a sebedůvěru, motivuje Vás. Vhodně volenými akcemi Vás vede přímo k výsledku. Pomáhá Vám vytvářet ve Vašem životě to, co skutečně chcete, a to jak v pracovní, tak i v osobní rovině. Pomáhá Vám odkrývat Váš potenciál v celé jeho šíři a dlouhodobě zlepšovat kvalitu Vašeho života. 

Vztah koučovaného a kouče je založen na vzájemné důvěře, otevřenosti a upřímnosti. V rámci rozhovoru se kouč snaží objevit a objasnit to, čeho chcete dosáhnout, a podporuje Vás v tvorbě nových způsobů řešení. Kouč je schopen vidět Vaši situaci objektivněji a podívat se na Váš problém z jiného úhlu pohledu. Pomáhá Vám uvolňovat nevhodné návyky, které Vás brzdí a mohou být překážkou na další cestě k cíli. Podporuje Vaše sebepoznání, motivuje Vás rozhodovat se a nést odpovědnost za Vaše kroky.

Kouč vám pomůže zrealizovat změnu efektivněji a rychleji, protože zná ten pravý postup.

Můj styl práce

Markéta Raková

Postupuji tak, aby bylo vše zcela na míru každému klientovi. Přizpůsobeno právě jeho osobnosti, situaci, životním cílům. Klientům pomáhám nalézt nejlepší řešení rychleji, objevit nové nápady a naplánovat zcela konkrétní kroky, přejít od přemýšlení k činům. Cesta k tomu, co chcete, je tak mnohem rychlejší a snazší. 

čtěte více