Koučování jednotlivců - mužů, žen i dospívajících

("Jednotlivci" jsou ti, kteří si hradí koučování sami, tj. nepřispívá jim na něj žádná firma.)

muz-more-m.jpg

Koučování je vhodné pro každého, kdo chce v osobním nebo pracovním životě dosáhnout nějaké podstatné změny. Nutnou podmínkou k úspěchu je to, že se ke změně opravdu rozhodl a je ochoten do jejího uskutečnění investovat svůj čas a energii.

Na základě zkušeností přistupuji při koučování odlišně k mužům, ženám i dospívajícím. 

Muže při koučování podporuji v zaměření se na jasnou a konkrétní vizi, vymezený cíl, vytyčení strategie a soustředěnou cestu ke splnění naplánovaných úkolů a činů. Muži chtějí obvykle zanechat ve světě svou stopu a jsou schopni jasného zacílení, tvrdé práce a přímé cesty bez zbytečného rozptylování dalšími záležitostmi. Muži mají často svou osobní vizi (nebo si ji při naší spolupráci nadefinují) a pak ji se vší vervou uskuteční. 

stastna-zena-m.jpg

S ženami pracuji trochu jinak, a to v souladu s ženskou přirozeností. Méně se bavíme o strategiích, cílech a výzvách a koučování probíhá v souladu s přirozeným rytmem ženské energie. Spíše než na „projekt" nebo cíl samotný se zaměřujeme na vztahy s ostatními, dosažení vnitřního klidu, štěstí nebo na sebepoznání. Ženy se často touto cestou dostanou k tomu, co chtějí, mnohem rychleji. 

Situace, ve kterých je vhodné koučování využít, jsou pro muže i ženy obecně velmi podobné.

V oblasti osobního života jde o situace, kdy chcete:

 • nalézt životní rovnováhu, klid a pohodu (mít vyrovnanější a kvalitnější soukromý život / mít více času na děti nebo partnera / přestat se cítit tolik unaveni, vyčerpáni)
 • pracovat na sobě (objevit svůj potenciál / pracovat na zvýšení sebedůvěry, sebevědomí / rozvinout své silné stránky / překonat své slabé stránky / lépe zvládat své emoce)
 • řešit problémy v osobních vztazích (naučit se lépe komunikovat / najít řešení problémů při výchově dětí / nalézt nového životního partnera / odhodlat se opustit nefunkční partnerský vztah / vyrovnat se ukončením partnerského vztahu)
 • začít žít zdravějším způsobem (začít pravidelně sportovat / přestat se zlozvyky jako je např. kouření / zhubnout / více odpočívat a relaxovat)
 • najít smysl svého života (své životní poslání, svou osobní vizi)

V oblasti pracovního života jde o situace, kdy chcete:

 • zlepšit organizaci Vašeho času a sil (stanovení priorit / rovnováha pracovního a soukromého života / snížení stresu / přestat s odkládáním - prokrastinací)
 • zlepšit vztahy na pracovišti (máte problémy s komunikací s některými kolegy / řešíte konflikty a náročné situace)
 • zlepšit své komunikační dovednosti (prezentační dovednosti / vedení porad / poskytování zpětné vazby podřízeným)
 • rozvíjet kariéru v zaměstnání (máte před sebou náročnou výzvu v zaměstnání - byli jste povýšeni, máte před sebou složitý projekt nebo usilujete o kariérní postup o pozici výš)
 • najít si novou práci (současná práce Vás nenaplňuje / jste nezaměstnaní / hledáte nové uplatnění / chcete začít podnikat)
 • naplánovat si návrat po rodičovské dovolené do pracovního procesu

Je samozřejmě možné zkombinovat práci na tématech z osobní i pracovní oblasti a pracovat na nich současně.

 

Specializuji se i na koučování dospívajících – teenagerů, žáků i studentů středních i vysokých škol.kym-budu.jpg

Nejčastějšími tématy bývá:

 • budoucí povolání (jaké povolání by je vůbec bavilo dělat / na co mají talent / jakou školu zvolit pro další studium)
 • nalezení řešení problémů ve vztazích (s rodiči / novými partnery rodičů / se spolužáky / s učiteli / řešení konfliktů)
 • pochopení sebe sama, svých pocitů, emocí (a jejich zvládání)
 • zvýšení sebedůvěry, sebevědomí (i pro snížení trémy při zkoušení / prezentaci různých projektů před celou třídou / odstranění negativního vnímání sebe sama a svého vzhledu / práce se studem)
 • nalezení motivace k učení, k systematické přípravě do školy (přestat s odkládáním – prokrastinací / zlepšení organizace času)
 • schůzky a partnerské vztahy (jak vůbec projevit zájem o toho, s kým bych chtěl/a chodit, pozvání na schůzku / jak zvládnout rozchod)

Koučování dospívajících je možné doplnit i sezením s jedním z rodičů nebo s oběma, pokud si to budou všichni zúčastnění přát a bude to v dané situaci přínosné.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámka pod čarou pro koučování dospívajících: není možné očekávat, že na základě koučovacího sezení budu poskytovat jakékoliv informace o průběhu této schůzky a o probíraných tématech rodičům (nebo komukoliv jinému). Obsah setkání je stejně důvěrný, jako s každým jiným klientem. Nejsem schopná ani vyhovět některým požadavkům rodičů, abych jejich dítě k něčemu přesvědčila / k něčemu ho dokopala" / „dokoučovala", jak se někdy říká. To je proti všem zásadám koučování. I tak můžete očekávat velké změny.

Můj styl práce

Markéta Raková

Postupuji tak, aby bylo vše zcela na míru každému klientovi. Přizpůsobeno právě jeho osobnosti, situaci, životním cílům. Klientům pomáhám nalézt nejlepší řešení rychleji, objevit nové nápady a naplánovat zcela konkrétní kroky, přejít od přemýšlení k činům. Cesta k tomu, co chcete, je tak mnohem rychlejší a snazší. 

čtěte více