V jakých životních situacích koučování využít v osobní rovině: 

pokud v osobním životě chcete nebo potřebujete: akvarium.jpg

 • nalézt životní rovnováhu / přestat se cítit tolik unavení
 • začít pracovat na zvýšení sebedůvěry, sebevědomí
 • rozhodnout něco důležitého a naplánovat další kroky
 • naučit se lépe komunikovat s ostatními
 • dát životu nový směr (v jakékoliv oblasti)
 • naučit se lépe zvládat své emoce
 • umět si lépe zorganizovat svůj čas
 • opustit nefunkční partnerský vztah
 • najít si nového partnera/partnerku
 • žít zdravějším způsobem života
 • pochopit sám/sama sebe, své vzorce chování (a změnit je)
 • najít smysl svého života (své životní poslání, co by Vás naplňovalo)

pokud v oblasti pracovního života chcete nebo potřebujete:

 • najít novou práci (ať už souběžně se stávající prací, nebo pokud jste aktuálně nezaměstnaní)
 • začít podnikat (ať už svůj obor podnikání teprve hledáte, nebo už jste dále)
 • zaměřit se na zvládnutí požadavků (nové) pracovní pozice
 • vrátit po rodičovské dovolené do pracovního procesu
 • přestat se tolik stresovat úkoly a povinnostmi
 • stanovit priority pro další období
 • rozvíjet svou kariéru

Je možné zkombinovat práci na tématech z osobní i pracovní oblasti a pracovat na nich současně.

Kromě dospělých pracuji i s dospívajícími (hlavně žáky středních a vysokých škol), věnujeme se zejména těmto tématům:

 • nalezení budoucího povolání (a tedy i školy, kterou budou dále navštěvovat)
 • objevení jejich silných stránek / talentů / předností, které budou rozvíjet
 • nastartování vnitřní motivace, která jim bude pomáhat při učení
 • řešení konkrétního problému, s kterým si neví rady
 • rozvoji sebevědomí

Můj styl práce

Markéta Raková

Postupuji tak, aby bylo vše zcela na míru každému klientovi. Přizpůsobeno právě jeho osobnosti, situaci, životním cílům. Klientům pomáhám nalézt nejlepší řešení rychleji, objevit nové nápady a naplánovat zcela konkrétní kroky, přejít od přemýšlení k činům. Cesta k tomu, co chcete, je tak mnohem rychlejší a snazší. 

čtěte více