Koučování je vhodné pro všechny, kteří si přejí dosáhnout určitých cílů nebo změn v životě (větší spokojenosti, konkrétního úspěchu, lepší pracovní pozice, vyrovnanosti...). Cílem je nalézt rychleji řešení situace a cestu vpřed.cesta-m.jpg

Rozsah spolupráce závisí vždy na situaci a požadavcích klienta. Můžeme se potkat třeba jen dvakrát nebo třikrát nebo spolupracovat po několik měsíců.

Krátkodobá varianta je vhodná v případě, kdy řešíte nějakou konkrétní záležitost / projekt, potřebujete si třeba srovnat myšlenky, udělat nějaké zásadní rozhodnutí nebo Vám stačí jen nastartovat plánované změny.
Delší varianta (8-12 koučovacích sezení) umožňuje změny na hlubší úrovni (v myšlení, práci s návyky), můžeme pracovat například na zvyšování sebevědomí, odstraňování nevhodných vzorců chování apod. Při delším rozsahu Vám mohu slíbit zásadnější a trvalejší změny. 

Koučovací sezení probíhají individuálně, zpravidla v 2 týdenních intervalech. Trvají obvykle 60 nebo 90 minut, podle domluvy. Osobní schůzky se mohou uskutečnit v mé kanceláři, ve vaší firmě, nebo i jinde (tichá kavárna apod.). Obvykle se s klientem potkávám osobně, ale je možné se domluvit i na jiné formě (po telefonu, skype apod. - tato varianta bývá oblíbená zejména u mimopražských klientů).

Prvním krokem v sérii koučovacích sezení bývá obvykle nastavení jasně vymezených cílů, kterých chce klient dosáhnout. Dalším krokem je stanovení rámcového plánu a následuje hledání cest k cílům. Na první schůzku se není třeba nijak zvlášť připravovat.

V rámci koučovacích sezení si klient může utřídit myšlenky, promyslet nová řešení, objevit souvislosti, nalézt motivaci, odhalit své návyky (a ty, které ho brzdí, také změnit).

Obsah sezení je naprosto důvěrný a zůstává jen mezi koučem a klientem. Témata i hloubku, do které se ponoříme, určuje můj klient (a bavíme se jen o tom, o čem se bavit chce).

Co je a není koučink čtěte více 

Co zažijete při koučování čtěte více

Jak se připravit na první sezení čtěte více  

Počet schůzek a cena čtěte více

Co díky koučování získáte čtěte více

Jaká je role kouče čtěte víceMůj styl práce

Markéta Raková

Postupuji tak, aby bylo vše zcela na míru každému klientovi. Přizpůsobeno právě jeho osobnosti, situaci, životním cílům. Klientům pomáhám nalézt nejlepší řešení rychleji, objevit nové nápady a naplánovat zcela konkrétní kroky, přejít od přemýšlení k činům. Cesta k tomu, co chcete, je tak mnohem rychlejší a snazší. 

čtěte více