Moje silné stránkydva-kruhy-m.jpg

- Klienti při koučování oceňují zejména můj nadhled, přirozený a lidský přístup.

- Při sezení jim přináším velké zklidnění, schopnost zastavit se a podívat se na danou věc z jiného úhlu pohledu.

- Umím je přivést zpátky k sobě - k jejich vnitřnímu klidu a k nalezení toho, co v životě opravdu chtějí a potřebují.

- Umím rychle proniknout k podstatě probíraného tématu - k tomu, co je za tím, o čem klient hovoří.

- Jsem náročná, kladu otázky "na tělo" - vedu klienty nejen k naplnění jejich záměrů, ale také k sebeuvědomění.

- Manažeři oceňují i mé předchozí pracovní zkušenosti a z nich vyplývající schopnost porozumět tématům nejen z lidského, ale i profesního hlediska.

Můj styl práce

Markéta Raková

Postupuji tak, aby bylo vše zcela na míru každému klientovi. Přizpůsobeno právě jeho osobnosti, situaci, životním cílům. Klientům pomáhám nalézt nejlepší řešení rychleji, objevit nové nápady a naplánovat zcela konkrétní kroky, přejít od přemýšlení k činům. Cesta k tomu, co chcete, je tak mnohem rychlejší a snazší. 

čtěte více