Počet potřebných schůzek a cena

Teprve na základě stanoveného cíle určíme, kolik společných sezení budeme potřebovat. podani-ruky.jpgJejich počet je velmi individuální. Někomu stačí pár schůzek, někdo má před sebou mnohem větší výzvu a k cíli se dostáváme i několik měsíců. Obvykle se doporučuje, že k trvalé a hluboké změně na úrovni návyků je třeba 12 sezení.

Také záleží na tom, jak pevná je Vaše vůle – pokud je pevná a dokážete se sami motivovat, není třeba se scházet tak často. Naopak těm, kteří mají slabší vůli, doporučuji schůzky každé 2-3 týdny, aby ve svém úsilí nepolevili.

Cenu stanovuji s ohledem na to, kdo je plátcem koučovacích sezení (zda je to firma nebo osoba, která si hradí vše sama), kde koučování probíhá (tj. zda musím cestovat za klientem) a podle obsahu (zda pracujeme jen na osobních nebo i pracovních tématech). Poskytuji slevy dospívajícím (žákům a studentům do 26 let) a matkám na mateřské dovolené.

Můj styl práce

Markéta Raková

Postupuji tak, aby bylo vše zcela na míru každému klientovi. Přizpůsobeno právě jeho osobnosti, situaci, životním cílům. Klientům pomáhám nalézt nejlepší řešení rychleji, objevit nové nápady a naplánovat zcela konkrétní kroky, přejít od přemýšlení k činům. Cesta k tomu, co chcete, je tak mnohem rychlejší a snazší. 

čtěte více