Pro podnikatele a majitele malých a středních firem

Pokud chcete nastartovat své podnikání, mít větší obrat, zefektivnit fungování Vaší firmy, získat nové potenciálníotazky.jpg zákazníky, promyslet si svou strategii, vybrat schopného zaměstnance, nebo se podívat na své podnikání jako celek...

V případě podnikatelů a majitelů malých a středních firem, kteří řeší rozvoj své firmy, nabízím možnost podívat se společně na jejich podnikání z nadhledu a vymyslet nová řešení pro to, co je aktuálně trápí.  

Mohu nabídnout i spolupráci při přijímání nových zaměstnanců - otestovat jejich předpoklady pro danou pozici, nebo vybrat toho nejlepšího kandidáta do daného týmu. 

Prosím, kontaktujte mne pro podrobnější informace.  

Můj styl práce

Markéta Raková

Postupuji tak, aby bylo vše zcela na míru každému klientovi. Přizpůsobeno právě jeho osobnosti, situaci, životním cílům. Klientům pomáhám nalézt nejlepší řešení rychleji, objevit nové nápady a naplánovat zcela konkrétní kroky, přejít od přemýšlení k činům. Cesta k tomu, co chcete, je tak mnohem rychlejší a snazší. 

čtěte více